Årsrapporter etc.

Visit Greenland indsender løbende høringssvar på love og bekendtgørelser, der har relevans for turismens rammebetingelser.