NANORTALIK MUSEUM

Nanortalik Museum ligger smukt i det gamle kolonihavnsområde som et frilandsmuseum, omfattende næsten alle bygninger i området, hvoraf de fleste bliver brugt som udstillingslokaler.

DET GAMLE KOLONIHAVNSOMRÅDE SOM FRILANDSMUSEUM

Det gamle kolonihavnsområde repræsenterer et velbevaret historisk miljø. Området ligger i nogen afstand fra de nye bydele og har dermed næsten helt undgået ny bebyggelse. Derfor kan man opleve et uforstyrret bybillede fra kolonitiden.

Bebyggelsen illustrerer koloniens organisation med handelens bygninger ved havnen. Nogle af husene er særligt bygningshistorisk og arkitektonisk fremtrædende.  Omkring handelens bygninger ligger et antal selvbyggerhuse.

Selvbyggerhusene har historisk værdi, idet de fortæller om tidligere tiders beskedne bolig- og levevilkår.

Nanortalik Museum har oprettet frilandsmuseum i den gamle bydel, hvor man bl.a. kan se kopier af tørvehytter, sommerteltpladser, konebåd med overdækket stativ og kajakstativer, som kan bruges af kajakforeningen, kajakvendings-øvelsesplads.

Derudover har museet anskaffet skindtøj, som bliver brugt ved kulturelle og turisme arrangementer.

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

Vintersæson:
I vinterperioden til og med 14. juni og efter 02. september, åbent i B-09, B-07 og B-11: tirsdag, torsdag samt søndag fra kl. 13.00 til kl. 16.00.

Sommersæson:
I Sommerperioden 15. juni – 1. september, åbent i B-09, B-07, B-11, B-18, B-06, B-08, B-105, B-20, B-02 og Tørvehuset: søndag, mandag, tirsdag, onsdag samt torsdag fra kl. 13.00 til 16.00.

I forbindelse med særlige udstillinger, jule -og påskeferie arrangeres specielle åbningstider.

Februar og november er museet lukket på søndage

Museets kontor i B-9 er åbent i hverdage, mandag – fredag. Henvendelser kan ske mellem kl. 09.00 – 15.00.

KONTAKTINFORMATION

NANORTALIK MUSEUM

Kiffat Aqqutaa B 21
3922 Nanortalik

Telefon: +299 61 34 06
E-mail: nanmus@kujalleq.gl

Hjemmeside