FAQ – Isbjørne sightseeing
i Grønland

Fra marts 2023 er det muligt at komme på isbjørne sightseeing i Grønland. Betalingsturisme uden fangst på isbjørne – “isbjørne sightseeing” – kan opleves i Grønland med en privatperson med tilladelse eller med en turistvirksomhed med koncessionstilladelse, med hjemsted i Grønland. Her kan du læse informationer omkring isbjørne sightseeing og rettigheder for koncessioner, udarbejdet efter de spørgsmål der jævnligt bliver stillet.

Det er forbudt at tilbyde isbjørne sightseeing uden tilladelse.

 • Man kan kun få tilladelse til at udføre betalingsturisme, hvis man er en hjemmehørende person – tilmeldt folkeregisteradresse i Grønland og har været fuldt skattepligtig i Grønland i minimum 2 år. Se her
 • Privatpersoner kan søge tilladelse til at afholde isbjørnesightseeing i hele Grønland. Dog skal ansøger angive, hvor i Grønland aktiviteten skal foregå.
 • Anpartsselskaber eller aktieselskaber med hjemsted i Grønland og enkeltmandsvirksomheder eller interessantskaber tilmeldt folkeregisteradresse i Grønland og har været fuldt skattepligtig i Grønland i minimum 2 år kan søge koncessionstilladelse såfremt en kommune har udlagt et område til denne aktivitet.
 • Hvis internationale krydstogtskibe vil tage på isbjørne sightseeing, skal dette gøres i samarbejde med en lokal aktør med tilladelse eller et firma/virksomhed med koncessionstilladelse. (Der findes for nuværende ingen koncessionshavere med betalingsturisme uden fangst på isbjørne)
 • Isbjørnesightseeing skal udbydes som et produkt af en privatperson eller virksomhed. Dvs. at man f.eks ikke må udbyde betalingsturisme uden fangst, i forbindelse med betalingsjagt og almindelig jagt af isbjørn.
 • Fly, helikoptere og motordrevne køretøjer, inkl. Snescootere og ATV’ere, samt droner må ikke anvendes under betalingsturisme.
 • Betalingsturisme er en samlet betegnelse for aktiviteter inden for turismeaktiviteter forbundet med isbjørne hvor der ikke udbydes fangst.
  .

En turismekoncession er en aftale mellem en offentlig myndighed og en virksomhed, der giver virksomheden eneretten til en bestemt aktivitet i et givet område.

 • Turismekoncessionerne kan have varierende gyldighed. En turismekoncession kan meddeles mellem 5 – 20 år, med mulighed for forlængelse, hvis en turismekoncession udløber.
 • Turismekoncessionshavere skal en gang årligt sende en rapportering til Naalakkersuisut vedrørende aktiviteter omfattet af nærværende turismekoncession.

Der kan søges om turismekoncession til betalingsturisme uden fangst på isbjørne, såfremt en kommune har udlagt et område til formålet.

 • En turismekoncession kan overdrages til et andet firma/virksomhed, såfremt Naalakkersuisut godkender dette. En turismekoncession bliver udbudt offentligt i henhold til ‘turismekoncessionsloven’. Se her
 • Sagsbehandling foretages af Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel.

Nej. Isbjørnene i Sydøstgrønland er totalfredede og må derfor ikke fanges. Dette gælder ikke for problemisbjørnene, der gentagne gange er blevet forsøgt skræmt. Se lovgivningen om fredningen af isbjørne her.

Krydstogtskibene (sammen med en lokal aktør med tilladelse) skal holde afstand på minimum 200 meter fra isbjørne. Man må ikke tage på isbjørne sightseeing uden tilladelse.

Man kan som hjemmehørende person ansøge om tilladelse ved at udfylde en ansøgning og sende den til Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel. Find supplerende oplysninger og ansøgningsskema her: www.sullissivik.gl

For mere information kontakt: