Visit Greenland præsenterer krydstogtsindustriens anbefalinger

Pressemeddelelse d. 24. maj 2023

I 2022 gjorde krydstogtturismen et stærkt comeback i Grønland efter to år med pandemi. Det var et travlt år for de lokale operatører, med over 425 krydstogtanløb. Samtidig voksede debatten om de mange anløb blandt befolkningen, og der var både glæde og bekymring at spore.

Visit Greenland anerkender begge sider af debatten, og valgte i vinteren 2022 derfor at igangsætte en omfattende undersøgelse, for at kortlægge og belyse udfordringer og potentialer for Grønlands krydstogtturisme. Undersøgelsen er nu afsluttet, og resultaterne er netop blevet offentliggjort på et webinar med mere end 65 deltagere.

Ved igangsættelse af undersøgelsen inviterede Visit Greenland alle fra den grønlandske krydstogtindustri til at deltage, for at kortlægge udfordringer og potentialer på området. Turistoperatører, myndigheder, turistråd og andre leverandører til krydstogtturismen deltog i undersøgelsen, som har resulteret i en række anbefalinger fra industrien, og som vil bidrage til udviklingen af rammebetingelserne på området.

“Undersøgelsens resultater har til formål at give os et mere nuanceret billede af de mange interesser der er på området, samt give inspiration til hvordan vi bedst faciliterer tværgående samarbejder, for en bæredygtig udvikling. For Visit Greenland handler det ikke om, hvorvidt vi skal have krydstogtturisme eller ej. Det handler derimod om at sikre balance mellem destinationens kapacitet og antallet af turister, samt fremme bæredygtig turisme med fokus på sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter, ” forklarer Visit Greenlands direktør, Anne Nivíka Grødem

Undersøgelsens resultater viser blandt andet, at der i industrien er forskellige holdninger til de store konventionelle krydstogtskibe og de mindre ekspeditionsskibe. En overvægt af de adspurgte virksomheder foretrækker ekspeditionsskibe med få passagerer, da de oplever dette segment som nogen der opholder sig længere i Grønland, køber flere produkter lokalt og som udviser større respekt og hensyn for lokalsamfundene.

Andre virksomheder forklarer dog at de foretrækker de store konventionelle skibe, da de bidrager med en større kundegruppe, mulighed for flere indtægter og et stort behov for servicering fra det lokale erhverv.

Industrien er dog enige om at der er en række områder som bør prioriteres. Det gælder først og fremmest disse:

  • Revurdering og re-design af det nuværende afgiftsmodel.
  • Udbygning og vedligehold af havne.
  • Udbygning af faciliteter udover havne som eksempelvis offentlige toiletter, skiltning, stier, ventesale og lignende.
  • Indførelse af nye afgifter som for eksempel en miljøafgift.
  • Større fokus på at skaffe flere lokale faglærte til turismeindustrien.

Flere af de kommercielle virksomheder, som arbejder med krydstogtsegmentet, udtrykker ligeledes stor bekymring over den generelle opfattelse af, at man ikke tjener penge på krydstogtturisme i Grønland. Disse virksomheder fortæller, at de er helt eller delvist afhængige af krydstogtskibene, og at dette segment er med til at sikre virksomhedernes overlevelse, styrke mulighederne for ansættelse af lokale, samt skabe sæsonforlængelse.

“Vi har brug for mere turisme i Grønland, men vi har også brug for bedre turisme. Derfor er der behov for et tæt samarbejde på tværs af erhvervet og myndighederne med henblik på at sikre de bedst mulige rammevilkår for udviklingen af krydstogtsturisme. Visit Greenland er klar til at understøtte en inklusiv dialog, så vi sammen kan sikre en bæredygtig udvikling,” udtaler Visit Greenlands direktør, Anne Nivika Grødem.

Visit Greenland vurderer således, at undersøgelsens samlede resultater kan være interessante og relevante for mange, hvorfor den netop er blevet offentliggjort på selskabets hjemmeside, og præsenteret på et webinar med deltagelse fra både internationale rederier og lokale operatører. Direktøren oplyser desuden at undersøgelsen har givet det nationale turistråd interessante indsigter og ny viden, som vil blive anvendt aktivt i det strategiske arbejde fremadrettet, ligesom undersøgelsens resultater er blevet videregivet til myndighederne.

Se også tidligere udsendte pressemeddelse her.

KONTAKTINFORMATION:

Anne Nivika Grødem,
+299 560282
nivika@visitgreenland.com

Kommer snart