Taarseeqqusissuteqarneq qanoq pinaveersaartissinnaaviuk?

Massakkorpiaq Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu takornarialerisut akornanni inuussutissarsiortunut akisussaanermut sillimmasiineq inatsisit malillugit piumasaqaataanngilaq. Tamanna aamma peqqutigalugu immaqa Kalaallit Nunaanni takornarialerisut amerlasuut taamaattumik sillimmasersimanngillat.

Takornariartitalli arlaat angalaartitsinerup nalaani ajutumeerpat imaluunniit atortuminik aserortoorsimappat taarseeqqusissummik piumaffigineqariataarsinnaavutit. Ilanngutassiami uani qanoq taarseeqqusissummik pinaveersaartitsisoqarsinnaanersoq misissussavarput.

Inuussutissarsiortutut akisussaanermut sillimmasiineq

Islandimi nunanilu allani takornarialerisunut inatsisitigut piumasaqaataavoq inuussutissarsiortutut akisussaanermut sillimmasiinissaq. Saniatigut aamma takornarialerisunut ataatsimoortumik angalatitsinernik tuniniaasunut inatsisitigut piumasaqaataavoq, akiliisinnaajunnaarnissamut qularnaveeqqummik immikkut ittumik peqarnissaq. Qularnaveeqqut Icelandic Toursim Board aqqutigalugu pilersittussaavaat. Naak tamanna Kalaallit Nunaanni atuutinngikkaluartoq, takornariamiit taarseeqqusissummik piumaffigineqariataarnissamut arlaatigut sillimmasernissaq innersuussassaavoq. Takornariarmi angalaarnermi aaqqissuussami timikkut pigisatigulluunniit ajutoorsimasoq isumaqariaannaavoq, takornarialerisup ajutoorneq akisussaaffigigaa.

Kalaallit Forsikring Kalaallit Nunaanni takornarialerisunut Inuussutissarsiortutut akisussaanermut sillimmasiisinnaavoq. Tuniniakkat ajornanni ataani allassimasut sillimmaserneqarsinnaapput:

  • Angalanernik- aamma attartugassanik- aamma atortussanik attartortitsinernik sullissinerit. Angallatit attartugassat angalaarutillu taamarmik ilaasoqarsinnaanermut akuerisaasimassapput. ATV-t qamuteralaallu eqqortumik nalunaarsorneqarsimassapput sillimmaserneqarsimassallutillu (Inuussutissarsiortutut sillimmasiineq), tamannalu Kalaallit Forsikringip isumagisinnaavaa. Sillimmasiinermi akiliut sillimmasiisarfiullu taartigisinnaasaata annertunerpaaffia nalilersuinermi aalajangerneqartarpoq.
  • Angalaartitsillutik takornariartitsisartut (pisunneq, qajartorneq, illoqarfimmi pisunneq il.il.) tuniniakkaminnik sillimmasiisinnaapput
  • Sermimut pisunnissamut angalatitsinerit sillimmaserneqarsinnaapput, naak navianartoqarsinnaagaluartut. 

Assersuutitut Kalaallit Forsikringi aqqutigalugu angalatitsinerit sillimmaserneqarsinnaanngitsut tassaapput:

  • Aarsaranerit (Paragliding), navianarsinnaasutut nalilerneqarsimammata
  • Qimmit qimuttut ajoqusiisimappata, tassa qimussertitsinerni qimminullu qimuttunut pulaarnerni
  • Tuniniakkat ukua: qulimiguulimmik sisorariarneq, qaqqasiorneq, sisoraatinik angalaarneq il.il. immaqa sillimmaserneqarsinaapput – ataasiakkaanut tunngatillugu naliliinerit apeqqutaassapput. Sianerluni paasiniaasoqarsinnaavoq.

Maannakkorpiaq tassaapput sillimmasiisartut kisiartaallutik takornarialerisunik qimussiussisartunik sillimmasiisinnaasut. Ajuku oqaasaat:

Uagutsinni akisussaanermut sillimmasiinermi angalanermi amigaatit sillimmaserneqartarput, soorlu qimussertitsinermi kukkuneq/amigaateqarneq peqqutigalugu ajutumeertoqarsimappat.

Soorlu takornariaq najummatsinnginnermini imaluunniit nikuinniarnermini qimussiniit nakkarpat, takornarialerisup tamanna akisussaaffigissanngilaa. Kisianni qimusseq uppissimappat imaluunniit takornariaq qimussimit aportissimappat tamanna takornarialerisup akisussaaffigissavaa, taamaalilluni sillimasiineq atuutissaaq.

Sillimmasiineq aamma atuutissaaq qimussiussineq ingerlanneqarsimanngippat (angalanermi akiliutaasumi qimussertitsinerup akiata utertinneqarnera), imaluunniit takornariaq kingusinaarluni Kalaallit Nunaannut tikissimappat taamaalilluni angalanermini ullormik annaasaqarpat (angalanermi ullormut akiliummik taarsiineq) allarpassuillu ataatsimut angalatitsinermi inatsisitigut akisussaaffiit, angalatitsisartunut atuuttut aallaavigalugit pilersinneqartut”

Kingulleq taasaq taamaallaat atuutissaaq, takornarialerisoq Rejsegarantifondeni aqqutigalugu ataatsimut angalatitsinermut tunngatillugu sillimmasiisimappat. Tamanna naleqquttuuvoq ataatsimut angalatitsinernik/ataatsimut misigisassarsiortitsinernik (misigisassamik ataasiinnaanngitsumik) tuniniaagaanni.

Codan Grønland/Illit Forsikring maannakkorpiaq takornarialerisunut tuniniakkanut tunngatillugu akisussaanermut sillimmasiisinnaanngillat, kisianni siunissami qaninnermi periarfissaalernissaa sulissutigivaat. Taamaattumik Illit Forskikring innersuussipput sianeqqusillutik, paasiniarlugu tamanna piffissami tassani periarfissaanngorsimanersoq.

Tryg Grønland Kalaallit Nunaanni takornarialerisunut Inuussutissarsiortunut akisussaanermut sillimmasiineq ajorput.

Akisussaajumanani nalunaaruteqarneq (disclaimer)

Pisiassanut tunngatillugu akisussaanermut sillimmasiineq kissaatiginngikkaanni, imaluunniit pisiassaatinut tamanna periarfissaanngippat, minnerpaatut niuernermi piumasaqaatini akisussaajumanani nalunaarummik (tuluttut disclaimers) ilanngussinissaq innersuunneqarpoq. Taamaalilluni takornariaq pisinnginnermini nalorninarsinnaasut tamakku akisussaaffigerusunnerlugit nammineq aalajangeeqqaarsinnaaniassammat.

Akisussaajumanani nalunaaruteqarneq takornariap taarseeqqusissuteqarsinnaanngiivinneranik isumaqanngilaq. Isumaqarunik ajutoorsimanermut akisussaaffik takornarialerisumiittussaasoq, imaluunniit takornarialerisup takussaasumik inatsisitigut pisussaaffini – isumannaassutsimut niuerluarnermullu ileqqunut tunngatillugu – unioqqutissimappagit taarseeqqusisinnaatitaapput. Kisianni akisussaajumanani nalunaaruteqarsimanermi qanorluunniit pisoqaraluarpat pisiniaq pisinnginnermini navianarsinnaasut, namminerlu akisussaaffigisassani pillugit arajutsisinneqassanngilaq. Kalaallit Nunaata pinngortitaani angalaarnermi sorpassuarnik naatsorsuutiginngisanik pisoqariataarsinnaavoq, kingornalu takornarialerisumiit akisussaatitsinermut tunngatillugu ilaat nalileruminaassinnaapput.

Australian social media influencer Sorelle Amore on a iceberg boat tour during the blue hour in the Ilulissat icegjord in Greenland. By Rebecca Gustafsson

Takornariap nammineq timikkut ajutoornermi-, angalanermi-, imaluunniit pigisatigut sillimmasiisimanera

Tamaat isigalugu pisinnaasut assigiinngitsorpassuit paasilluarnissaat pisariusinnaavoq, pinngortitamimi peqqarniitsumi ajutooriataarsinnaanerit assigiinngitsut tusindiupput, takornariarlu nalileeriataarsinnaavoq tamakku takornarialerisup pisuussutigigai/akisussaaffigigai.

Misigisassarsiorlutik angalatuut amerlanerpaat nammineerlutik angalanissaminnut sillimmasiisarput, tamakkulu timikkut- imaluunniit pigisatigut ajutoornermut sillimmataasinnaapput, pisoqariataassappallu angalasup nammineq sillimataata illersorsinnaavaa. Kisianni takornariaq qanorluunniit sillimmateqaraluarni taarseeqqusisinnaavoq. Tamanna pisoqarujussuartillugu taamaallaat atuutissaaq, Kalaallimmi Nunaanni ajutoornermut tunngatillugu taarseeqqusineq aallaavittut Kalaallit Nunaata eqqartuussiviani ingerlanneqartussaammat.

Piumasaqaatinut akuersinermi krydsiliiffissaq

Internettikkut misigisassanik pisinermi nalinginnaalernikuuvoq pisisoq ‘opt-in’-imi krydsileeqqaarluni akiliisinnaanissaa – tassa pisinermi piumasaqaatinik atuarsimanini, paasinnissimanini akuersininilu uppernarsaqqaarlugit akiliisinnaasarpoq. Tamanna pisisartunut sullissineq pitsaasuuvoq, takornarialerisullu ilisimassavaa isumannaallisaanermut, pisiamik tunniussinermut allanullu tunngatillugu ‘isumaqatigiissut’ takutissinnaassallugu.

Isumannaassuseq pillugu atuagaaqqat ilisimatitsissutillu

Pisiassaq saaffiginnittarfimmi/takornariartitsisumit/angallatip naalagaanit/saqisumit assigisaanniilluunniit pisiarineqarsimappat, allassimasunik/atuagaaqqanik saqqumisuuteqarnissaq innersuunnarpoq, tassani isumannaassuseq pillugu ilitsersuutit, isumannaallisaanermut innersuutit kiisalu akisussaajumanani nalunaaruteqarnerit ilanngunneqarsinnaapput. Angalanissamut atuagaaqqanik tunniussinngikkaanni taava assut innersuunnarpoq angalaarnerup aallartinnginnerani isumannaassuseq pillugu ilisimatitsinissaq, kiisalu toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit qanoq naatsorsuuteqarfigeqatigiinnermik inissiineq. Kalaallit Nunaannut takornariaqqaat amerlasuut nalornissutigisarpaat sillimaniarneq ajunnginnersoq, isumannaassuserlu pillugu ilisimatitsineq pitsaasoq toqqissisimaneriinnaanngitsumik kisianni aamma suut naatsorsuussassaanersut pillugit paasititsisarpoq, tamannalu sapinngisamik pisiamut nalerisimaarnermik qulakkeerinnissinnaasarluni.

Ataani atuarneqarsinnaavoq akisussaajumanani nalunaarutip qanoq allanneqarsinnaaneranik assersuut:

“Asasarput pisisartoq

Illit isumannaassutsit uagutsinnut pingaaruteqarnerpaavoq, taamaattumik piumaffigaatsigit angalanerup aallartinnginnerani folderi una naatsoq peqqissaarullugu atuaqqullugu. Angallat makkuninnga atortoqarpoq: […isumannaallisaanermut atortut pillugit nassuiaat], […sumiinnerinik nassuiaat] inissisimasunik. Ukuninnga pisoqassagaluarpat […pisinnaasut assigiinngitsut nassuiarneri] qinnuigineqarputit […ilaasup qanoq iliornissaanik nassuiaat].

Taamaattumik qinnuigaatsigit eqqumaffigeqqullugu ima pisoqassagaluarpat […silap aalajangersimasumik pissusilersorneranik imaluunniit arlaatigut sangoriasaarnermik nassuiaat] ukuninnga ulorianaateqarsinnaavoq [..Timikkut ajutoornissamut ulorianaatit annerit minnerilluunniit assigiinngitsut nassuiarneri], taamaattumik angallammiinnissinni piumaffigaassi mianersoqqullusi.

Eqqumaffigeqquarput najoqqutassanut qulaani allassimasunut malinninngitsut ajutoortuussagaluarunik imaluunniit arlaatigut iluaaginartumik misigisaqassagunik namminneq imminnut akisussaasuussammata.”

Eqikkaaneq

Tamatigut pingaaruteqarpoq niuernermut piumasaqaatinik erseqqissunik peqarnissaq, taamaalilluni illit sullissininnut tunngatillugu takornariap/pisisartup naatsorsuutigisai naleqqunniassammata – imaluunniit qaangerneqarniassammata. Silataaniit pissutsit kingunerisaannik ilimaginngisanik pisoqariataarsinnaavoq, tassanilu niuernermut piumasaqaatit erseqqissut, ass. akisussaajumanani nalunaarutit aamma/imaluunniit akuerinninnermi krydsiligassaq, ilinnut maalaaaruteqartoqassagaluarpat imaluunniit taarseeqqusisoqassagaluarpat iluaqutigisinnaavatit.

Inuussutissarsiortutut akisussaanermut sillimmasiineq tassaavoq takornariamit taarseeqqusisoqassagaluarpat ikiutaalluarsinnaanerpaaq, tamannalu takornarialerisunit oqaloqatigisatsinnit amerlanerpaat innersuutigaat – pingaartumik angallatinik takornariartitsisarnemi – Umiartornermummi tunngasutigut inatsit taarseeqqusisinnaanermut annertuumik periarfissiimmat.

Pinngortitami peqqarniitsumi angalanermi navianartoqartarpoq, pingaartumik siullermeerlutik tikeraanut silap pissusaa, pinngortitaq, sila logistikkilu allaanerusutut misinnarsinnaapput taamaattumillu eqqissisimannginnermik nalorninermillu pilersitsillutik. Sapinngisamik paasinarluarnikkut ikiorsikkit. Ingasaassilluni nassuiaassineq toqqissisimanermillu annerpaamik tunisineq pitsaanerpaavoq, takornariammi paasissutissanik pisariaqartitsinerat suusupagisassaanngilaq. Sullissinermi pitsaasumi pingaarnerpaat ilagivaat paasissutissat naleqquttut piffissaq eqqorlugu tunniunnissaat!

Mads Lumholt

Senior Marketing Analyst, Visit Greenland